Manglende høringskrav

Description

Nrua møte 08/1-20 Kontakte ortoped Simone Mader Heliks (ortoped).
Randi og John Tore går gjennom kroppsmålinger.

Assignee

John Tore Valand

Reporter

John Tore Valand

Labels

None

Priority

Medium
Configure