CURB-65 score

Description

Yrkesgruppe

Krav

Begrunnelse

Deltatt

Lege

 

Ja 

Sykepleier

 

Ja 

Bør: Personell med erfaring fra akuttmottak

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Silje Ljosland Bakke

Epic Link

Priority

High
Configure