Obstetrisk sammendrag

Description

An overview of the obstetric history of a woman, including a summary of all pregnancies and the associated outcomes or interventions.

Søk, presentasjon og aggregering (0-1)

1

Prosesstøtte (0-1)

1

Beslutningsstøtte (0-1)

1

Utbredelse (1-3)

2

Tid til utprøving (1-5)

5

Funksjonell avhengighet (1-2)

2

Semantisk avhengighet (1-2)

1

Total score (4-15)

13

Yrkesgruppe

Krav

Begrunnelse

Deltatt

Allmennlege

 

 Ja

Gynekolog

 

 Ja

Helsesykepleier

 

 Ja

Jordmor

 

 Ja

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

John Tore Valand

Epic Link

Priority

Medium
Configure