Oppdatere arketypen etter internasjonal høring

Description

None

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Marit Alice Venheim

Labels

None

Priority

Lowest
Configure