Oversette arketypen til norsk

Description

Oversettelsen er gjort, men den internasjonale arketypen må oppdateres slik at USE delen refererer til riktig arketypenavn. Dette er gjort på norsk i teksten.

Assignee

LivL

Reporter

LivL

Labels

None

Priority

Lowest
Configure