Sende arketype på høring

Description

Arketypen ble sendt på høring ma 22.06.2020, frist for høringen er 31.8.
Må påminne høringen på høsten.
Det er sendt mail til genetikk-kontaktene i tillegg til vanlig horingsforespørsel.

Assignee

LivL

Reporter

LivL

Labels

None

Priority

Lowest
Configure