Skrive Change request

Description

Mulig mangler i arketypen:

Beholder type:
mikrotiterplater
filterpapir
Muligens ta med eks. på noen av type beholdere.
https://www.hl7.org/fhir/valueset-specimen-container-type.html

Andre elementer:
dato for mottak:
ID av mottaker
ID for mottaksted

Kapasitet på beholder, hvor mye rommer den? Kan være viktig på vakumglass.
Hvordan den skal oppbevares- f.eks. tempratur?

https://www.hl7.org/fhir/specimendefinition-definitions.html#10.8.6

Activity

Show:
LivL
September 7, 2020, 1:10 PM
Edited
  • sløyfe intern liste over prøvebeholdere, heller referere til FHIR (https://www.hl7.org/fhir/valueset-specimen-container-type.html) og evt. Loinc (https://loinc.org/74384-9/).

  • tidspunkt for transport - denne bør ikke være her, men heller i Specimen transport details. Her bør man heller ha tidspunkt for når prøvematerialet blir puttet i beholder (ofte blir dette blir det samme som prøvetakningstidspunkt, men ikke nødvendigvis). Men det er mulig at man ønsker å skrive total tid for transporten, og at det er det som menes her.

  • Identifikasjon for hentested - mulig at den ikke bør ligge her, men i den over. Her bør det heller stå noe om hvor prøvebeholder f.eks. oppbevares før transport.

  • ID på transportør - denne bør stå i Specimen transport details. Her bør man heller ha ID av den som putter prøvematerialet i beholderen, hvem som støper f.eks. vevskasetten osv. Men her kan det også hende at man ønsker å si hvem som transporterte prøven, men det bør allikevel stå i Specimen transport details.

*_ Kapasitet på beholder, hvor mye rommer den? Kan være viktig på vakumglass.
Hvordan den skal oppbevares- f.eks. tempratur? - dette kan beskrives i dataelementet description. _

Assignee

LivL

Reporter

LivL

Labels

None

Priority

Lowest
Configure