Oppdatere i NCKM og sende ut på ny høring.

Description

None

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Marit Alice Venheim

Labels

None

Priority

Medium
Configure