Menstruasjon

Description

Konseptbeskrivelse
Detaljer om menstruasjonsblødning og assosierte symptomer innen en spesifisert syklus eller en spesifisert gruppe av sykluser.

Høringsdeltakere:

Yrkesgruppe

Krav

Begrunnelse

Deltatt

Gynekolog

 

 

Helsesøster

 

 

Allmennlege

 

 

Endokrinolog

Bør

 

 

Jordmor

Bør

 

 

Assignee

Marit Alice Venheim

Reporter

Marit Alice Venheim

Labels

Priority

Medium
Configure