Invitasjonstekst

Description

I vedlegget er det en generell invitasjonstekst til bruk ved utsendelse av arketyper på høring. Denne oppgaven skal aldri fullføres, den finnes her i Jira bare fordi vi skal ha teksten lett tilgjengelig.

Assignee

Vebjørn Arntzen

Reporter

Vebjørn Arntzen

Labels

None

Priority

Medium
Configure