Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • CLUSTER.medication.v1

  • CLUSTER.medication_authorisation.v0

  • CLUSTER.medication_order_summary.v0

  • CLUSTER.medication_supply_amount.v0

Att göra (noterat efter remissutskick): Ett antal läkemedelsrelaterade arketyper ändrade status i CKM på julafton, kolla vad som behöver uppdateras i texten ovan baserat på ändringarna:

...

Övrigt

  • Ej diskuterat: Någon Använda någon särskild folder för läkemedelsrelaterad infomration?

  • Att utreda: Hur göra med Adverse reaction ang läkemedel?

Att utreda:

Ska vi i denna implementatioshandbok bidra med anvisningar om Snomed-urval relaterade till läkemedelsadministration, t.ex. om administrationssätt m.m.?

Uppmärksamhetsinformation (medicinska varningar etc.)

...