Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Värdet på organisationsnumret MÅSTE anges på DV_IDENTIFIER/.id i sin helhet och oformaterat

  • Att det rör sig om just ett organisationsnummer MÅSTE anges genom att sätta DV_IDENTIFIER.type=urn:oid:2.5.4.97 = Vårdgivares Organisationsnummer Svenskt organisationsnummer enligt SKV 709

  • Eftersom issuer kan slås upp via OID-register och assigner inte tillför värde i ett svenskt kontext (SCB eller bolagsverket eller annan myndighet brukar vara utgivare) så lämnar vi de två valfria attributen tomma.

Note

Att utreda/dubbelkolla:
1. OID 2.5.4.97 verkar vara en internationell kod för organisationsidentifierare utgiven av ISO+ITU, inte specifik för svenska organisationsnummer (även om det används för organisationsnummer i flera svenska tjänster. I teorin kan väl även vissa HSA-ID ses som organisationsidentifierare, så denna OID kanske är för ospecifik?

2. Hur ska organisationsnumret formatteras? Vissa tjänster använder idag format med bindestreck efter sjätte siffran, andra tjänster tolererar uttryckligen bara 10 siffror i följd. Varken SKV 709 (eller nuvarande info från SKV) eööer oidregisteringen för OID 2.5.4.97 verkar detaljera formatet.

Exempel på organisationsnummer

Region

Organisationsnummer

Region Stockholm

232100-0016

Formatterat?

Region Uppsala

232100-0024

Region Sörmland

232100-0032

Region Östergötland

232100-0040

Region Jönköpings län

232100-0057Region Kronoberg

232100-0065

Västra Götalandsregionen

232100-0131

...