Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand
titleAtt registrera sig som granskare eller översättare i projekt och inkubator

Det här behöver du göra för att aktivt delta i översättningsarbetet som översättare eller som granskare i det projekt och den inkubator som vi arbetar i:

 1. Registrera dig som användare i openEHR CKM:
  1. Gå till http://openehr.org/ckm/.
  2. Klicka på knappen "Register".
 2. Ansök om rollen som översättare eller granskare i projektet "Common Resources":
  1. När du är inloggad, välj "Projects and Incubators" → "International Core Resources" → "Common Resources".
  2. Klicka på ikonen för "Members".
  3. Öppna fliken "Your requests" och fyll i den roll du vill ha.
 3. Ange vilket språk du kan översätta till och eventuellt vilka kliniska specialområden du kan granska så att du lättare kan bli hittad när det bjuds in till olika sorters granskningar:
  1. I menyn "Tools", välj "Update my profile".
  2. I fliken "Availability as a translator", kryssa i att du står till förfogande som översättare och det språk du kan översätta till.
  3. I fliken "Availability as a reviewer", kryssa i din profession och vilka områden som du vill vara med och granska inom.
 4. Ansök om rollen som översättare eller granskare i inkubatorn "Swedish collaboration incubator":
  1. Välj "Projects and Incubators" → "International Core Resources" → "Swedish collaboration incubator".
  2. Klicka på ikonen för "Project members".
  3. Öppna fliken "Your requests" och fyll i den roll du vill ha (t.ex. Reviewer) och klicka sedan på gröna knappen "I would like to join..."
   Image RemovedImage Added



Expand
titleAtt bevaka eller adoptera en arketyp

Gör så här för att bevaka (följa vad som sker) eller adoptera (bli inbjuden till granskningar) arketyper du är intresserad av:

 1. Öppna den arketyp du vill bevaka/adoptera.
 2. Klicka på ikonen med ett hjärta.

...