Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Den här sidan innehåller information som kan vara behjälplig för dig som översätter arketyper till svenska och för dig som granskar översättningar till svenska.

Innehåll

Table of Contents

Undersidor

Child pages (Children Display)

Lathundar för att komma igång med översättningsarbete

Att registrera sig som granskare eller översättare i projekt och inkubator

Det här behöver du göra för att aktivt delta i översättningsarbetet som översättare eller som granskare i det projekt och den inkubator som vi arbetar i:

 1. Registrera dig som användare i openEHR CKM:

  1. Gå till http://openehr.org/ckm/ .

  2. Klicka på knappen "Register".

   Image Removed
 2. Ansök om rollen som översättare eller granskare i projektet "Common Resources":

  1. När du är inloggad, välj "Projects and Incubators" → "International Core Resources" → "Common Resources".

  2. Klicka på ikonen för "Members".

  3. Öppna fliken "Your requests" och fyll i den roll du vill ha.

   Image Removed
 3. Ange vilket språk du kan översätta till och eventuellt vilka kliniska specialområden du kan granska så att du lättare kan bli hittad när det bjuds in till olika sorters granskningar:

  1. I menyn "Tools", välj "Update my profile".

  2. I fliken "Availability as a translator", kryssa i att du står till förfogande som översättare och det språk du kan översätta till.

  3. I fliken "Availability as a reviewer", kryssa i din profession och vilka områden som du vill vara med och granska inom.

   Image Removed
 4. Ansök om att gå med i inkubatorn "Swedish collaboration incubator":

  1. Välj "Projects and Incubators" → "International Core Resources" → "Swedish collaboration incubator".

  2. Klicka på ikonen för "Project members".

  3. Öppna fliken "Your requests" och fyll i den roll du vill ha (t.ex. Reviewer) och klicka sedan på gröna knappen "I would like to join..."

   Image Removed

Att bevaka eller adoptera en arketyp

Gör så här för att bevaka (följa vad som sker) eller adoptera (bli inbjuden till granskningar) arketyper du är intresserad av:

 1. Öppna den arketyp du vill bevaka/adoptera.

 2. Klicka på ikonen med ett hjärta.

  Image Removed

Att öppna en arketyp i editeringsläge

 1. Logga in på http://www.openehr.org/ckm/ .

 2. Öppna projektet "Common resources" som fins under "International Core Resources".

  Image Removed
 3. I menyn Archetypes, välj Find archetype (eller via fliken "Find Resources) och sök upp den arketyp du vill editera.

 4. I arketypfönstret, klicka på "Archetype logg"-ikonen

  Image Removed

  .

 5. Om ingen översättning är påbörjad, välj "Revise archetype" i menyn "Archetypes" och sedan "Check out" eller "Upload".

 6. Om du ska fortsätta på en översättning, klicka på senaste revisionen i den aktiva branchen för svenska, sedan klicka på "Details" och välj "Translate Archetype" i menyn.

...

Att arbeta med en översättning i editeringsläget

Öppna arketypen i editeringsläge.

Börja överst i listan och registrera namn, organisation osv.

När du har fyllt i ett fält klickar du på ”Next”.

Originaltexten visas överst och den svenska översättningen skrivs i textfältet under.

Du kan spara översättningen när som helst genom att klicka på ”Save translation and continue” eller ”Save translation and continue later”, beroende på om du ska fortsätta direkt eller inte.

När översättningen är helt färdig klickar du på ”Submit Final Translation and Notify Editor”.

En längre instruktion för hur man arbetar med översättningar finns på engelska på sidan Translate archetypes using CKM.

Att granska en översättning - UNDER REVIDERING!

Info

I och med att en nationell förvaltning skapats och är under uppbyggnad kommer översättningsprocessen att delvis förändras. Kontakta styrelsen för mer information!

För att starta en granskning måste man ha rollen Translation Editor i CKM. För att delta i en granskning måste man minst ha rollen Reviewer. För att vara säker på att bli inbjuden är det lämpligt att vara medlem i den svenska inkubatorn, och att ha angett i sin profil att man kan svenska. Åsa Skagerhult har rollen Translation Editor och är just nu den som kan starta svenska granskningar.

Steg 1. (Översättaren)

Öppna arketypen i editeringsläge och kontrollera att översättningen är klar. Välj "Submit Final Translation and Notify Editor".

Kontakta Translation Editor med önskemål om att starta en granskning. Redogör för om det var något särskilt problem som uppstod under översättningsarbetet eller något annat som är bra att känna till om översättningen för den som ska granska.

Steg 2. (Translation Editor)

Skapa en ny branch för den översatta arketypen.

I menyn Reviews i CKM, välj Invite → Translation. Välj vilken arketyp som ska granskas. Välj språk.
Tryck Next.

Bjud in deltagare:
Tips är att köra en runda med bara sig själv eller någon enstaka deltagare först för att testa att det funkar, innan alla bjuds in.
I fliken Invite Project kan man välja Swedish incubator för att få med alla som är medlemmar där.
I fliken Invite adopters kan man leta reda på de svenskspråkiga som adopterat arketypen (var noga med att inte bjuda in dem som avböjt!).
I fliken Invite more users kan man sortera på land eller filtrera på svenska språket för att hitta fler personer.
Tryck Next.

Sätt en deadline i fältet Completion date. 2 veckor är standard (Norge kör 1 vecka). Det andra datumet kan man strunta i, det kommer tas bort ur CKM.
Tryck Next.

Lägg till kommentarer om översättningen som information till dem som ska granska, utifrån den information som fåtts från översättaren.
Tryck Next.

Fyll i standardmeddelande (se bilaga till denna sida) med inbjudningstext och instruktioner till deltagarna.
Tryck Send invitation.

Steg 3. (Reviewer)

Granska översättningen som du blivit inbjuden till och bidra med dina kommentarer.

Följ de instruktioner du fick i inbjudan samt den allmänna checklista som finns på OpenEHR wiki: https://openehr.atlassian.net/wiki/x/OQA

Steg 4. (Translation Editor)

I CKM under Editor's Active Review rounds, kontrollera statusen på granskningen. När det ser OK ut, kryssa i rutan Close Review Round för att stänga granskningen.

Steg 5. (Translator eller någon annan utpekad)

...