Datum

13:00 - 15:00

Deltagare

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Översättning

Svenska översättningsanslagstavlan

Vi inväntar nytt mötesdatum för granskning av laboratioriearketyper från Linda Aulin.

Projektanslagstavlan

Svenska projektanslagstavlan

Arbetet med implementationsguiden för uppmärksamhetsinformation har inte startat än, men vi skapade ett kort för det.

Övrigt

-Socialstyrelsens har besvarat arbetsgruppens fråga om hälsoärende i NI-modellerna. Vi tittar på svaret och återkopplar.

Vi kommer troligen att gå över till att prata om vårdprocesser i stället för hälsoärenden.

Vi tackade Socialstyrelsen för deras svar.

Vitalis

SFMI har satt samman en sida för Vitalis, SFMI på Vitalis 2022 - SFMI - SFMI.

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 

 

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10