Produktägare nationellt arbete

Nedan finns ett schema för bemanning av produktägarrollen för openEHR Sverige.

Produktägarna ansvarar för att:

 • Hålla en prioriterad lista av uppgifter för det nationella samarbetet i det allmänna projektet och i översättningsprojektet.

 • Koordinera och hjälper till att fördela arbetsuppgifter

 • Gå igenom backloggen (“att-göra-listan”) och vad som är under pågående arbete under det nationella samarbetets återkommande möten

 • Godkänna att ett ärende är färdigt och kan stängas

Produktägarna ansvarar INTE för att:

 • Själva genomföra modellering, översättning och liknande aktivt arbete för att ta fram nya arketyper och motsvarande

Tillsättning av nya produktägare

Två produktägare delar på ansvaret. Produktägarna väljs på 12 månader (beslutat 2022-05-13) av förvaltningsmötet. En av produktägarna byts ut varje halvår.

Checklista vid överlämning av produktägarrollen

 • Informera alla som medverkar i openEHR Sverige på vilket förvaltningsmöte val av ny produktägare ska ske

 • Protokollföra valet av ny produktägare (ska ske i mötesanteckningar för utsatt förvaltningsmöte)

 • Lämna över utökade behörigheter i Jira och Confluence

 • Lämna över tillgång till funktionsbrevlådan

 • Ge introduktion till produktägarrollen (genomgång av bl.a. uppgifterna, verktyg som används)

 • Uppdatera produktägarloggen nedan

Logg av produktägare

Period

Bemanning

Period

Bemanning

april 2024 - augusti 2024

Cambio - @Emma Molin

emma.molin@cambio.se

Region Östergötland - @David Wetterbro

David.Wetterbro@regionostergotland.se

september-mars 2024

Region Stockholm - @Claudia Ehrentraut
claudia.ehrentraut@regionstockholm.se

Cambio - @Emma Molin
emma.molin@cambio.se

januari-augusti 2023

Region Stockholm - @Claudia Ehrentraut
claudia.ehrentraut@regionstockholm.se

Region Östergötland - @Åsa Skagerhult
asa.skagerhult@regionostergotland.se

september-december 2022

Tietoevry - @Anette A Larsson (Deactivated), Anette.A.Larsson@tietoevry.com

RÖ - @Åsa Skagerhult
asa.skagerhult@regionostergotland.se

april-augusti 2022

Tietoevry - @Anette A Larsson (Deactivated), Anette.A.Larsson@tietoevry.com

RÖ - @David Wetterbro, David.Wetterbro@regionostergotland.se

januari-mars 2022

RÖ - @David Wetterbro, David.Wetterbro@regionostergotland.se

Tietoevry - @Anette A Larsson (Deactivated), Anette.A.Larsson@tietoevry.com

oktober-december 2021

Cambio - @Mikael Nyström, mikael.nystrom@cambio.se

RÖ - @David Wetterbro, David.Wetterbro@regionostergotland.se

mars-september 2021

Cambio - @Mikael Nyström, mikael.nystrom@cambio.se

RÖ - @Åsa Skagerhult
asa.skagerhult@regionostergotland.se