Möten nationellt arbete

Förvaltningsmöten hålls vanligtvis klockan 13:00 - 14:00 på fredagar udda veckor. Arbetsmöten hålls vanligtvis klockan 13:00 - 17:00 på tisdagar jämna veckor där första timmen ägnas åt genomgång av jiraärenden och resterande timmar är bokningsbara för arbetsgrupperna. Mötena hålls via Teams.

(Klicka på “Mötesanteckningar” nedan för att “fälla ut” och visa den datumsorterade listan.)