Modelleringsmönster scores/bedömningsintrument

Denna sida beskriver mönster för hur man bör modellera scores såsom PEWS och andra liknande bedömningsinstrument.

Konsekventa mönster för modellering av samma behov underlättar nyttjande av informationen i ett system, samt gör att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt för varje ny arketyp eller mall.

Innehåll

Arketypuppdelning

 • Skapa en Observation-arketyp som innehåller primärt enbart resultatet

  • Den ska inte innehålla information om observationer eller observationsresultat

 • Skapa en Slot för “Components” där man kan lägga in ett Cluster för detaljer

Användning av Ordinals

 • Modellera explicita ordinals där olika värden på observationer triggar samma ordinal-värde, t.ex dessa ska vara egna ordinals.

  • Andning<10 → 3

  • Andning >50 → 3

Begreppsbindning

 • Högsta nivån ska vara bunden till en Snomed CT Observable entity

 • Resultatet av skalan/scoren ska begreppsbindas till samma obersbable entity som huvudarketypen

Länkar till relaterade diskussioner