Produktägare nationellt arbete

Nedan finns ett schema för bemanning av produktägarrollen för det nationella arbetet.

Produktägarna ansvarar för att:

  • Hålla en prioriterad lista av uppgifter för det nationella samarbetet i det allmänna projektet och i översättningsprojektet.

  • Koordinerar och hjälper till att fördela arbetsuppgifter

  • Går igenom backloggen (“att-göra-listan”) och vad som är under pågående arbete under det nationella samarbetets återkommande möten

  • Godkänner att ett ärende är färdigt och kan stängas

Produktägarna ansvarar INTE för att:

  • Själva genomföra modellering, översättning och liknande aktivt arbete för att ta fram nya arketyper och motsvarande

 

Två personer i taget allokeras för att kunna dela på arbetet.

Period

Bemanning

Period

Bemanning

mars-september 2021

Cambio - @Mikael Nyström, mikael.nystrom@cambio.se

RÖ - @Åsa Skagerhult

oktober-december 2021

Cambio - @Mikael Nyström, mikael.nystrom@cambio.se

RÖ - @David Wetterbro, David.Wetterbro@regionostergotland.se

januari-mars 2022

RÖ - @David Wetterbro, David.Wetterbro@regionostergotland.se

Tietoevry - @Anette A Larsson (Deactivated), Anette.A.Larsson@tietoevry.com

april-juni 2022

Tietoevry - @Anette A Larsson (Deactivated), Anette.A.Larsson@tietoevry.com

<ej fastslaget>