Process för översättning av arketyper

Den här sidan beskriver processen för att översätta och granska en översättning.

Processöversikt

<

 

>

Detaljer

Steg 1: översättning

vem

 man behöver vara tillagd i rollen translator “ i CKM. för det behövs ett konto i openEHR CKM, länka till lathundar

Vad

 lokalt behöver man ha informell granskning för att kunna skicka vidare till nationella granskas

DoD

man besvarat alla funderingar inom området och översätta alla hjälptexter och detaljer.

Steg 2: granskning

 Vem

 Kliniker eller informatiker eller motsvarande kompetens bör granska, den som översatt får inte ingå i pregranskning. De som pre granskar bör ta beslut om översättningen får gå vidare till formell granskning. Översättare eller beställare av översättningen (intressent) bör ta ansvar att sitta med delegerad kliniker för att visa hur man kan komma åt CKM och sista version av översättningen

 

Defination of Done

 

Var

 

 Steg 3: formell granskning

Vem

  Formell granskning bör valideras av både kliniker och informatiker. .

 

Defination of Done

 

Var

 

 

 Steg 4: eventuella uppdateringar

Vem

 

Defination of Done

 

Var

 

 

 Steg 5: formellt beslut

Vem

 

Defination of Done

 

Var

 

 

  Steg 5: formellt beslut för publicering

Vem

 

Defination of Done

 

Var

 

 

 Steg 5: publicering i CKM

Vem

 

Defination of Done

 

Var