Rutiner för översättning

Den här sidan innehåller information om hur man går till väga i olika situationer som rör översättning av arketyper. Sidan byggs på efter hand, men tanken är att den ska svara på vem som förväntas göra vad när och hur.

Om det är något du önskar fanns information om här så logga in i Confluence, öppna den här sidan i redigeringsläge och lägg till en rubrik för det du saknar. Det går även bra att kontakta den svenska förvaltningen med önskemålet.

Innehåll

 

Workaround för granskningsinbjudningar (bugg i CKM)

En bugg i CKM (som kommer att rättas i nästa CKM-uppdatering från 2021-10-15 räknat) gör att man inte kan skicka ut inbjudan enbart genom att klicka i inkubatorns medlemmar. Men om man lägger till en till person, man kan välja sig själv, så ska det fungera.

Rättning av småfel i befintliga översättningar

Hur bär man sig åt om man hittar småfel i befintliga översättningar, ett “snabbspår” för att inte skapa en onödig administrationsbörda?

Val av keywords i översättningar

Hur väljer man lämpliga nyckelord? Det är inte säkert att det passar att översätta de som används på originalspråket.