2021-10-19 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Oct 19, 2021 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

PDL och openEHR

 

 

Nordiskt openEHR-möte

Planeringen av ett nytt Nordiskt openEHR-möte är påbörjad. https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-48. @Mikael Nyström vill gärna att en tid för mötet bestäms snarast och föreslår primärt primärt 2021-12-09 13:00 - 15:00, men alla andra eftermiddagstider den veckan fungerar också.

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Genomgång av tavlan. Se tavlans kort för detaljer.

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00 - 15:00

Digitala utbildningar

Hanna Pohjonen

Alla intresserade

Vi gästas av Hanna Pohjonen som berättar om de digitala utbildningar som hennes företag erbjuder.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10