2021-10-15 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Oct 15, 2021 13:00 - 14:00

Deltagare

  • @Mikael Nyström

  • @Martin Grundberg

  • @Per Nemirovski

  • @Åsa Skagerhult

  • @Erik Sundvall

  • @Linda Aulin

  • @maria.h.berggren

  • Karin Nilsson

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Nordiskt möte

@Mikael Nyström

Uppföljning

Action points:

 

Översättning

@Mikael Nyström

Arketypen https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-1 , har nyligen skickats ut på review till alla i den svenska inkubatorn.

Anslagstavlan

@Mikael Nyström

Omfånget av projektet https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-34 diskuterades. Alla var överens om att det är ett omfångsrikt projekt om det genomförs i sin helhet. Det är därför som vi har startat med att modellera lämpliga informationsmängder perifer venkateter för att ha något att starta ifrån.

@Åsa Skagerhult frågade om vi ville att hon nämner något särskilt under https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-41 och fick förslagen arbetet med implementationsguider för PDL och in- och utfarter och vårt nordiska samarbete.

Övrigt

 

Implementationsguider

@Martin Grundberg

Riktlinjer för implementationsguider diskuterades och då främst med avseende på språk. Det konstaterades att flertalet termer som används i implementationsguiderna behöver finnas på svenska så det är lämpligt att implementaionsguiderna tills vidare skrivs på svenska. Däremot behöver implementationsguiderna vara lätta att översätta till engelska.

Presentation på SNOMED CT Expo

@Erik Sundvall

Under onlinekonferensen SNOMED CT Expo kommer @Erik Sundvall och Daniel Karlsson, Socialstyrelsen, att presentera “Context-aware interactive use of SNOMED CT and terminology services in openEHR-based electronic health records“. Presentationen hålls 2021-10-28 8:00 - 8:30 svensk tid. Det går att registrera sig till gratis till konferensen på sidan http://www.snomedexpo.org/.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10