2021-11-02 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Nov 2, 2021 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Report har trillat igenom första granskningsrundan. Vi kan gå igenom kort hur det gick och bestämma nästa steg.

Det vore bra om backloggen fylldes på med arketyper som är redo för granskningsöversätning också.

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Genomgång av tavlan. Se tavlans kort för detaljer.

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00-15:00

Översättningsgranskning

@Åsa Skagerhult

De som är intresserade av att få en kvalitetsstämpel på arketyper som översatts till svenska och som vill vara aktiva i det arbetet.

Vi kan gå igenom hur processen går till så att fler känner till hur man initierar och administrerar en granskning.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10