2021-11-12 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Nov 12, 2021 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Åsa Skagerhult

  • Anette A Larsson

  • Jörgen Kuylenstierna

  • Maria H Berggren

  • David Wetterbro

  • Örjan Lindström

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Uppföljningsmöte med NSG Strukturerad vårdinformation om openEHR

David

Uppföljningsmöte efter fokusmötet i NSG strukturerad vårdinformation om openEHR kommer att hållas i mindre skara på måndag, då Kristin Schoug Bertilsson från SKR samtalar vidare med Mikael Nyström, David Wetterbro och Åsa Skagerhult om möjliga konkreta vägar framåt för openEHR i gemensamt nationellt arbete.

Översättning

 

En andra granskningsrunda av Report ska initieras. Eventuellt blir det även en granskning av Result report samtidigt eftersom de är så lika varandra.

Önskemål har lyfts till internationell nivå om att vi behöver fler i rollen translation editor och helst även någon från Sverige som har rätt att checka in översättningar på trunken i CKM. Detta för att kunna öka tempot i översättningsarbetet och undanröja flaskhalsar.

Anslagstavlan

 

-

Nordiska openEHR-mötet i oktober

 

Anteckningarna från det första nordiska mötet 2021-10-07 finns nu här https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-17?focusedCommentId=25652 och på Discourse.

Nästa nordiska möte är planerat de n9 december.

Övrigt

-

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10