2021-11-26 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Nov 26, 2021 13:00 - 14:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Produktägarval

@Mikael Nyström & @David Wetterbro

@Mikael Nyströms förordnande som produktägare går ut 2021-12-31. Vi behöver därför välja en ny produktägare för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30. Finns det några lämpliga kandidater? (@David Wetterbro är vald till 2022-03-31.)

Produktägare nationellt arbete - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

Nordiskt openEHR-möte

@Mikael Nyström

Agendan för det Nordiska openEHR-mötet 2021-12-09 13:00-15:00 håller på att skapas. (Se Nordiskt openEHR-möte 2021-12-09.) Finns det förslag på fler agendapunkter? Vilka vill presentera de föreslagna agendapunkterna?

openEHR & HL7 FHIR

@Mikael Nyström

Är vi nöjda med förslaget, https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-47?

Översättning

 

 

Anslagstavlan

 

 

Övrigt

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10