Rutiner för modellering

Den här sidan innehåller information om hur man går till väga i olika situationer som rör modellering av arketyper. Sidan byggs på efter hand, men tanken är att den ska svara på vem som förväntas göra vad när och hur.

Om det är något du önskar fanns information om här så logga in i Confluence, öppna den här sidan i redigeringsläge och lägg till en rubrik för det du saknar. Det går även bra att kontakta den svenska förvaltningen med önskemålet.

Innehåll

Scenario 1

Här beskrivs scenariet.