HSA-identitet och Organisationsnummer

Denna implementationsguide beskriver hur man bör ange och identifiera vårdpersonal och enheter via HSA-id och organisationsnummer

Status

DEV

Versionshistorik

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

Vårdpersonal och organisatoriska enheter inom hälso- och sjukvården identifieras i Sverige med hjälpa av HSA-id (ursprungligen Hälso- och sjukvårdens adressregister, numera har användningen breddats och det heter enbart Katalogtjänst HSA).

Inera beskriver detta som:

HSA elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, enheter och funktioner i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör viktigt underlag för behörighetsstyrning, olika säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster. Samlad information gör det möjligt att upprätthålla god kvalitet på uppgifterna, minska dubbeladministration, samt att underlätta åtkomsten till informationen för andra e-tjänster.

HSA-id unik identifierare för de objekt som HSA håller information om som består av landskoden (SE), organisationsnummer för direktanslutna producenten (t.ex. landstingets organisationsnummer, 2321000131) samt en kod med siffror och/eller bokstäver som är unik för varje individ. Ett HSA-id består av ett HSA-prefix som är uppbyggt på följande sätt:

SE<Katalogägarens organisationsnummer med 10 tecken utan bindestreck>-<valfria bokstäver (A-Z och a-z) och/eller siffror (0-9)>, minst ett tecken måste registreras efter bindestrecket.

Observera att tecknen å, ä, ö samt @-tecken inte är tillåtna. HSA-id ska inte överskrida 31 tecken totalt.

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer) på motsvarande sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer (läs mer om organisationsnummer hos Skatteverket).

Denna implementationsguide beskriver hur man ska ange HSA-identifierare och organisationsnummer på ett konsekvent sätt inom ramen för openEHR-implementeringar.

I openEHR kan man använda många sorters identifierare inklusive OID och URI. I denna version av implementationsguiden väljer vi att representera OIDar i sin URI/URN-form, dvs som urn:oid:1.2.3.4… eftersom det börjar bli ett vanligt mönster (i t.ex. HL7 FHIR) och många programmerare är mer bekanta med URIer än OIDar.

Diagram och klassbeskrivningar

Inom openEHR används ofta PARTY_PROXY eller någon av dess subklasser (t.ex. PARTY_IDENTIFIED) för att hänvisa till personer, organisationer m.m. Se t.ex. implementationsguiden för PDL och bilderna nedan.

 

Inuti PARTY_IDENTIFIED finns attributet identifiers som är en lista med DV_IDENTIFIER-objekt

Fördjupning om HSA-id

  • Värdet på HSA-id MÅSTE anges på DV_IDENTIFIER.id i sin helhet.

    • Exempel: SE2321000016-1003

  • Att det rör sig om just ett HSA-id MÅSTE anges genom att sätta DV_IDENTIFIER.type=urn:oid:1.2.752.29.4.19 Detta är OID för HSA-id omgjort till en URI

  • Eftersom issuer kan slås upp via OID-register och assigner (t.ex. en region) framgår av organisationsnumret i början av ett HSA-id så lämnar vi de två valfria attributen tomma

Exempel på HSA-id

Instansexempel

LÄGG TILL EXEMPEL PÅ SERIALISERING (JSON-snutt?) AV en PARTY_IDENTIFIED med namn+identifiers

Fördjupning om Organisationsnummer

  • Värdet på organisationsnumret MÅSTE anges på DV_IDENTIFIER.id i sin helhet

  • Att det rör sig om just ett organisationsnummer MÅSTE anges genom att sätta DV_IDENTIFIER.type=urn:oid:2.5.4.97 = Svenskt organisationsnummer enligt SKV 709

  • Eftersom issuer kan slås upp via OID-register och assigner inte tillför värde i ett svenskt kontext (SCB eller bolagsverket eller annan myndighet brukar vara utgivare) så lämnar vi de två valfria attributen tomma.

Att utreda/dubbelkolla:
1. OID 2.5.4.97 verkar vara en internationell kod för organisationsidentifierare utgiven av ISO+ITU, inte specifik för svenska organisationsnummer (även om det används för organisationsnummer i flera svenska tjänster. I teorin kan väl även vissa HSA-ID ses som organisationsidentifierare, så denna OID kanske är för ospecifik?

2. Hur ska organisationsnumret formatteras? Vissa tjänster använder idag format med bindestreck efter sjätte siffran, andra tjänster tolererar uttryckligen bara 10 siffror i följd. Varken SKV 709 (eller nuvarande info från SKV) eööer oidregisteringen för OID 2.5.4.97 verkar detaljera formatet.

Exempel på organisationsnummer

Region

Organisationsnummer

Formatterat?

Region

Organisationsnummer

Formatterat?

Region Uppsala

232100-0024

 

Region Sörmland

232100-0032

 

Region Östergötland

232100-0040

 

Region Jönköpings län

232100-0057

 

Västra Götalandsregionen

232100-0131

 

Instansexempel

LÄGG TILL EXEMPEL PÅ SERIALISERING (JSON-snutt?) AV en PARTY_IDENTIFIED med namn+identifiers

 

 

Övrigt