2022-01-25 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

14:00 Datum

Jan 25, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  • @Mikael Nyström

  • @Åsa Skagerhult

  • @Erik Sundvall

  • @Carina Sandell

  • @Anders Thurin

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Produktägarval

@David Wetterbro

@Mikael Nyströms förordnande som produktägare går ut 2021-12-31. Vi behöver därför välja en ny produktägare för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30. Finns det några lämpliga kandidater? (@David Wetterbro är vald till 2022-03-31.)

Produktägare nationellt arbete - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)


För få deltagare i mötet gjorde att vi inte kunde välja någon produktägare.

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan


Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Övrigt

 

@Erik Sundvall informerar om att det pågår ett patologiprojekt där en openEHR-baserad mall ska implementeras i flera olika informationssystem som inte är openEHR-baserade.

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 14:00-15:00

Översättning

@Åsa Skagerhult

@Åsa Skagerhult , @Linda Aulin

 Inställt pga sjukdom.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10