2022-05-31 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

May 31, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

NAG Levnadsvanor

 

NAG Levnadsvanor kommer och presenterar sitt arbete den kl 14.

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

openEHR Master Class

@Mikael Nyström

Programmet har nu blivit beslutat och finns på sidan openEHR Master class – EU-China Health Summit 2022.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-58

Det finns även ett förslag att utöka med ytterligare en timma efteråt för de svenska deltagarna för att diskutera svenska aspekter.

Nordiskt forum

 

Planering av datum för fysiskt möte i Stockholm till hösten

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-62

Mötesanteckning:
Preliminärt datum 8 september kl 10-16. Kvällsaktivitet efter kl 16 eller kvällen innan (den 7 september).

Uppdatering: Lokal är nu bokad det preliminära föreslagna datumet torsdag 8:e September, på Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna (Stockholm)

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 14:00-15:00

NAG Levnadsvanor

 

 

 

15:30-17:00

Implementations-guide UMI

@Alexandra Saraiva Leao

 

Uppstart för arbete med implementationsguide UMI

Diskuterade frågor:

  1. Hur har Norge implementerat liknande information i sitt system? Vad har de för tanke kring UMI i openEHR?

  2. Viktig att kunna överföra uppmärksamhetsinformation mellan olika journalsystem/NPÖ, etc.

  3. Primär (journal anteckningar/lab svar/etc) och sekundär (lista) källa för alert signalen.

Nästa möte den 14/6 kl. 15.30-17.00

“Hemläxa” inför nästa möte på kanban tavlan https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10