2022-06-14 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Jun 14, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Svensk fortsättning till ”openEHR Master class – EU-China Health Summit 2022”

@Mikael Nyström

Programförslag: Svensk fortsättning till ”openEHR Master class – EU-China Health Summit 2022”

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00-15:30

 

 

 

 

15:30-17:00

Implementationsguide UMI

 @Alexandra Saraiva Leao

 

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61

Fortsättning på arbetet med att ta fram en implementationsguide för UMI.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10