2022-01-11 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Jan 11, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Produktägarval

@David Wetterbro

@Mikael Nyströms förordnande som produktägare går ut 2021-12-31. Vi behöver därför välja en ny produktägare för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30. Finns det några lämpliga kandidater? (@David Wetterbro är vald till 2022-03-31.)

Produktägare nationellt arbete - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

PDL

@Erik Sundvall

Implementationsguiden för tillämpning av PDL i OpenEHR-baserade system är ute på remiss under Januari. Denna första remissomgång avser de tre avsnitten:

NAG levnadsvanor

@David Wetterbro

Möte bokat med arbetsgruppen för levnadsvanor den 4 februari 14:00-15:00

SFMI

@Mikael Nyström

SFMI håller på att ta fram en verksamhetsplan som ska sättas i mitten av februari.

Årsmötet är den 9 februari. Kallelse kommer.
Program mellan 13-17, årmötet är förmodligen 15:30.

Översättning

 

Rollen Translation editor delas ut per projekt. Vi bestämmer att vi ansöker om rollen för olika projekt när behovet uppstår. @Linda Aulin ansöker om rollen för projektet Laboratory and pathology testing för att komma igång med granskningsrundor för https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-3 https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-14 https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-2

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Genomgång av tavlan. Se tavlans kort för detaljer.

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10