2022-03-04 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Mar 4, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • @Anette A Larsson (Deactivated), @Erik Sundvall, @Carina Sandell, @Åsa Skagerhult, @Linda Aulin, @Mikael Nyström @Jörgen Kuylenstierna

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Master class EU-China Health Summit

@Mikael Nyström

Konferensen EU-China Health Summit – EFMI hålls 2022-08-23 - 2022-08-27 virtuellt och i Prag, Tjeckien. Vi har, via SFMI, blivit inbjudna att arrangera en master class om openEHR, troligen på distans, 2022-08-26 cirka 8:00 - 11:00 CEST.

Erik kan köra repris av sin del av Vitalis 2021. Kan någon koordinera?

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-58

Mikael kan åta sig att koordinera.

Schemat har ändrats av arrangören så det kan bli 1,5-timmesklasser. Vi kanske ska avvakta närmare planering tills vi får veta hur mycket tid det rör sig om av @Lars Lindskold (SFMI m.m.)

Rensa sida

@Mikael Nyström

Kan vi ta bort skriptet för “Incomplete tasks from meetings“ från Mötesanteckningar - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net) nu när vi främst använder Jira?

Gjordes under mötet.

Skapa mappar för att arkivera gamla mötesanteckningar? Ja, men man skapar sidor och undersidor (inte mappar). Så skapa en sida för varje år och lägg sedan mötesanteckningarna som undersidor.

Vitalis 2022

 

Ordna fysiskt möte på Vitalis?

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-57

@Mikael Nyström har kontaktat @Lars Lindskold och fått besked att SFMI har en monter på Vitalis som det uppskattas aktiviteter i.


Förslag:
Frågestund på plats, panelsamtal. Bemanna SFMI-montern vissa tider?

Kan vi använda Tietoevrys eller Cambios monter för diskussioner?

  • Finns en slot hos Tietoevry (Speakers corner) den 18 maj.

  • Finns troligen också möjlighet att göra saker i Cambios monter. (Not efter mötet: Det finns liknande möjligheter hos Cambio som hos Tietoevry. @Mikael Nyström koordinerar aktiviteterna från Cambios sida.)

Det som behövs är en idé om vad vi vill göra eller prata om, så är både Tieto och Cambio och SFMI öppna för att vi är där.

Kan alla tre montrar ha ett tema “varför vill vi satsa på openEHR”, “var står vi och vart är vi på väg”, “hur förhåller vi oss till den nationella förvaltningen”?

Erik pratar å Vitalis: https://invitepeople.com/seminars/34256

SKR

 

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-59

Förslag: Vi slutför arbetet den 8 mars. Läs gärna igenom anteckningarna tills dess och addera kommentarer.

Socialstyrelsen

 

Förfrågan om användarstöd UMI

Mappning av uppmärksamhetsinformation till openEHR. Socialstyrelsen har tackat nej till att delta i arbetet men svarar gärna på frågor. Rickard Löfström och Daniel Karlsson är intresserade men vill att det går den officiella vägen.

Karolinska (eller snarare en specifik person, Alexandra) jobbar med UMI och openEHR och kommer i det arbetet att generera frågor till SoS. PDL-arbetet kommer också att generera frågor till SoS, och Cosmics kundgrupp är också intresserade.

Vi tar upp frågan igen på nästa möte.

Översättning

 

Åsa har introducerat Linda och David i granskning av översättning.

Se över flaggade ärenden på anslagstavlan. Branches som behöver submittas/committas?

Planera in kommande översättningsrundor vid arbetsmötet den 8 mars.

Förslag att nyttja nästnästa arbetsmöte för översättningsarbete.

Förslag att använda Vebjörn i Norge för att kunna få in översättningar på main i CKM.

Anslagstavlan

 

-

Övrigt

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10