2022-04-29 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Apr 29, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Mikael Nyström

  • Anette Larsson

  • David Wetterbro

  • Åsa Skagerhult

  • Erik Sundvall

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Förvaltning

 

Förslag: Se över perioden för produktägare, kan den förlängas? Bra med överlappande period men 3 mån är kort tid för överlappning.

Minnesanteckningar: Ännu ingen ersättare för David som var planerad att ersättas som produktägare i april. David kan tänka sig att sitta kvar till sommaren. Ser ut som om det kan bli lättare att hitta ersättare till hösten. Även oklart hur förvaltningen ser ut om SFMI inte är förvaltare efter 2023. Olika förvaltningsalternativ ses över.

Förslag att produktägare sitter 12 mån och ersättare väljs varje halvår för att ge tid till överlämning. Byte höst eller vår så att det inte infaller i samband med jul- och sommarledighet. Beslut fattas nästa möte den 13/5.

Nordiskt openEHR-möte

@Mikael Nyström, @David Wetterbro, @Anette A Larsson, …

Nordiskt openEHR-möte inplanerat 2022-04-05 10:00 - 12:00. Mer information finns på sidorna Discourse och Teams sign up.

  • Vill vi uppdatera lite om pågående aktiviteter i Sverige?

  • Ska vi acceptera att ordna nästa möte i augusti?

    • On line eller on site?

Minnesanteckning: Förslag att vi drar det viktigaste från Jiraboarden, punktlista på vilka arbeten som pågår. @Erik Sundvall har skapat ett inlägg om svenska aktivitetsrapporter i tråden https://discourse.openehr.org/t/nordic-openehr-collaboration-meeting-may-2022/2530/4?u=erik.sundvall som alla kan redigera.

Vi accepterar att hålla nästa nordiska möte och överväger om det kan ske fysiskt i Stockholm. Sannolikt är september mer troligt att kunna genomföra detta. Lokaler kan ordnas via Cambio, andra alternativ är möjliga.

E-hälsomyndig-heten

 

Förslag att bjuda in Martin Solberg, Emmeli Gross och Daniel Jensen för att tillsammans besvara deras frågor på mötet den 13 maj.

Minnesanteckning: E-hälsomyndigheten deltar den 13/5 och vi besvarar då deras frågor om hur svenska openEHR-förvaltningen är uppsatt och hur arbetet går till, vilka parter deltar, hur upprättas och underhålls information (Svenskt projekt i CKM?) och hur långt arbetet kommit och hur framtiden ser ut.

NAG Levnadsvanor

 

NAG Levnadsvanor kommer och presenterar sitt arbete den 31/5 kl 14.

Minnesanteckning: Uppföljningsmöte för att lyssna på hur lång arbetet kommit.

Översättning

 

-

Anslagstavlan

 

-

Vitalis

 

Presentation av förvaltningen, bemanning SFMI’s monter, gemensam aktivitet.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-54

Minnesanteckning: Mikael har tillgång till monterschemat, ca hälften av tiderna är bemannade i nuläget. Anmälningar till montertider skickas till @Mikael Nyström

Gemensam middag på tisdag den 17/5, förslagsvis vid Järntorget på “enklare” restaurang/pub med möjlighet till samtal. Mail behöver skickas ut snarast. @Åsa Skagerhult mailar ut en inbjudan till de som vanligen bjuds in till förvaltningsmöten.

openEHR Master class på EU China Health summit

@Mikael Nyström

Programmet håller på att slutföras. Det kommer även att innehålla ett par presentationer från Kina. Det finns förslag på att efter de internationella presentationerna fortsätta med ett svenskt möte i någon timma, men programmet för ett sådant möte är inte påbörjat än. Några förslag?

Minnesanteckning: Utkast till program finns och är utskickat till förvaltningen utan att kommentarer inkommit. Mikael kommer därmed skicka in förslaget som det ser ut nu.

Övrigt

-Socialstyrelsens har besvarat arbetsgruppens fråga om hälsoärende i NI-modellerna. Förslag att återkoppla vid nästa arbetsmöte.

Minnesanteckning: Beslut att svaret diskuteras och bemöts på arbetsmötets första timme den 3/5.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10