2022-05-03 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

 

Datum

May 3, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  • @Anette A Larsson

  • @Jörgen Kuylenstierna

  • @Mikael Nyström

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Vi inväntar nytt mötesdatum för granskning av laboratioriearketyper från @Linda Aulin.

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Arbetet med implementationsguiden för uppmärksamhetsinformation har inte startat än, men vi skapade ett kort för det. https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61

 

Övrigt

 

-Socialstyrelsens har besvarat arbetsgruppens fråga om hälsoärende i NI-modellerna. Vi tittar på svaret och återkopplar.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-60

Vi kommer troligen att gå över till att prata om vårdprocesser i stället för hälsoärenden.

Vi tackade Socialstyrelsen för deras svar.

Vitalis

 

SFMI har satt samman en sida för Vitalis, SFMI på Vitalis 2022 - SFMI - SFMI.

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10