2022-06-10 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Jun 10, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Mikael Nyström

  • Jörgen Kuylenstierna

  • Åsa Skagerhult

  • Erik Sundvall

  • Carina Sandell

  • Alexander Warsi

  • David Wetterbro

  • Anette Larsson

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Produktägare

 

Nya namn för övertagande av produktägarrollerna under hösten 2022

Minnesanteckningar:
Förslag: Åsa Skagerhult Region Östergötland, Mikael Nyström tar frågan tillbaka till Cambio. Övergång kan påbörjas efter sommaren förslagsvis. Davids roll är först på tur att ersättas.

openEHR Master Class

 

Planering av timmen för frågor kopplat till svenska förhållanden

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-58

openEHR Master class – EU-China Health Summit 2022

Minnesanteckningar:
Eftersom regionerna kan anmäla sig med gruppbiljett kan det bli många deltagare från Sverige och vi kan nyttja ca 45 min till de svenska deltagarna. Förslag att vi pratar detaljer från det pågående arbetet, PDL-implementations guiden, arbetet med vårdprocess, arbetet med Uppmärksamhetsinformationen etc. Frågor och diskussion kan utgöra en del av tiden. Anette och David översätter presentationen om förvaltningen till engelska. SFMI kommer att sprida information till regionerna mfl. om att det finns tillfälle att delta.

Nordiskt forum

 

Agenda och planering detaljer för dagen samt inbjudan

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-62

Minnesanteckning:
Inga svar ännu i diskussionsforum om gemensam kvällsaktivitet ska ske dagen innan eller samma dag. Mötet beslutar att genomföra kvällsaktiviteten samma kväll och undersöka möjligheten att ta en “guidad” tur på någon intressant del av Karolinska innan middagen. Förslag att vi även tar tillfället att genomföra workshops när vi träffas fysiskt. Förslag till ämnen till workshop kan vara UMI, Patientformulär, Bilder, etc. Kan vara bra att ta fram ett par förslag så att deltagarna kan välja vilken de vill delta på. Vi skickar en placeholder nu med kort info och en agenda lite senare. I inbjudan kan vi skriva att vi vill ha in förslag till agendan. Agendan bör vara klar innan 1 juli. Mikael skickar placeholdern till de som deltog på det senaste Nordiska formet som Norge var värd för.

Översättning

 

-

Anslagstavlan

 

-

Vitalis

 

Återkoppling från de som deltog på Vitalis.
Går det att dela med sig av inspelade de föreläsningarna som hölls av deltagare i förvaltningen? Tidigare har det varit tillåtet att ladda upp de egna inspelade föreläsningarna. Erik har tidigare publicerat filmer på openEHR’s Youtube-kanal. Den som har filminspelningar som ska publiceras kan skickas till Erik. Det går även att lägga bildspel som pdf i diskussionsforumet.

Övrigt

Minnesanteckningar:

Detta är sista planerade förvaltningsmötet innan sommaren. Arbetsmöte på tisdag 14/6 kan delvis användas till fortsatt planering av agendan till Nordiska forumet i Stockholm.

SFMI kommer troligen att inkomma med en förfrågan om att prata om arbetet med implementationsguiden för PDL på konferensen Dagar om Lagar under v 45 i år.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10