Läkemedelsinformation i openEHR

Här kommer senare en implementationsguide för läkemedelsinformation publiceras. Just nu finns bara lite klipp hitflyttade från utredningsarbetet/guiden för PDL i openEHR, där vi sökte ett sätt att tydliggöra vad som kan vara bra att tipsa patienten om att INTE spärra.

Läkemedel

När läkemedelsinformation sparas ner så MÅSTE ATC-kod anges som defining_code i en DV_CODED_TEXT i fältet “Medication item” arketyperna Medication order eller Medication Management samt fältet “Medication item name” i arketypen  Medication statement.

Att göra: kolla övriga arketyper listade nedan

 

 

Samma mönster MÅSTE användas i fältet “Substance” i arketypen Adverse reaction risk när den används för att ange läkemedelsöverkänslighet

Att göra: Lägg in motsvarande svenska bilder/screenshots när de är översättningsgranskade

-var?-

Grunddata om läkemedel som bör kunna hittas med t.ex. AQL

 • Medication order

 • Medication management

 • Medication statement (FHIR) - t.ex. för import från andra system

 • Medication summary - historisk livstidsanvändning av enskilda läkemedel

Frågeformulär om läkemedelsanvändning

 • Medication screening

Behållare för grunddata eller frågeformulär om läkemedel

 • Medication list (Composition) och dess innehåll

 • Prescription (Composition)

 • Medication list (Section - de delar som ligger där)

Detaljerade “CLUSTER”-arketyper som sannolikt ingår som delkomponenter i någon av ovanstående

 • CLUSTER.medication.v1

 • CLUSTER.medication_authorisation.v0

 • CLUSTER.medication_order_summary.v0

 • CLUSTER.medication_supply_amount.v0

Att göra (noterat efter remissutskick): Ett antal läkemedelsrelaterade arketyper ändrade status i CKM på julafton, kolla vad som behöver uppdateras i texten ovan baserat på ändringarna:

Övrigt

 • Ej diskuterat: Använda någon särskild folder för läkemedelsrelaterad infomration?

 • Att utreda: Hur göra med Adverse reaction ang läkemedel?

Att utreda:

Ska vi i denna implementatioshandbok bidra med anvisningar om Snomed-urval relaterade till läkemedelsadministration, t.ex. om administrationssätt m.m.?