2022-08-19 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Aug 19, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Mikael Nyström

  • Jörgen Kuylenstierna

  • Emma Molin

  • David Wetterbro

  • Anette Larsson

  • Joakim Hedlund

  • Anders Thurin

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

openEHR Master Class

@Mikael Nyström

Program:

openEHR Master class – EU-China Health Summit 2022.

Separat presentation för Swedish extension-delen?

Presentatörer har fått en länk i mail den 17 augusti.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-58

Mötesanteckningar:

Sannolikt enbart digital konferens, bildspelen läggs i mapp enligt mailanvisning för talare. Presentation av Anette och David till den svenska fortsättningsdelen klar och ligger i Jira. Joakim kommer också att lägga upp några bilder inför mötet.

Nordiskt forum

 

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-62

Anmälningar skickas till @David Wetterbro, inte så många som inkommit från svenska förvaltningen.

Rundvandring och middag planerad?

Mötesanteckningar:

15 anmälda deltagare hittills. Alla anmälda deltar på plats.

Rundvandring och middag återstår att planera. Erik åter från semestern nästa vecka. Kanske återkoppling kan ges på arbetsmötet den 23/8.

Produktägare

 

Beslut enligt förslag möte 220610 om Åsa Skagerhult som ny produktägare från och med hösten 2022.

Förslag på namn från Cambio (Mikael)

Mötesanteckningar:

Beslut om att Åsa tar rollen fattas vid nästa möte.

Mikael återkommer med ev. förslag på namn från Cambio.

Levnadsvanor

 

Arbetsgruppen som arbetar med levnadsvanor har frågor till förvaltningen. Förslag att frågorna tas till arbetsmötets första timme den 23 augusti. Arbetsmötet är i övrigt planerat för In- och utfarter från kl 14 och kl 15.30 börjar arbetat med UMI.

Mötesanteckningar:

Beslut att frågorna ang. Levnadsvanor tas till arbetsmöte den 23/8.

Anslagstavlan

 

Mötesanteckningar:
Sparsamt med remissvar/kommentarer på PDL-impl. handboken har inkommit. Innan sommaren diskuterades om IMY ska kontaktas för synpunkter. Fortfarende möjlighet att lämna synpunkter via kommentarsfältet i wikia.

Vi tar upp frågan igen när Erik

Övrigt

Mötesanteckningar:

Uppdaterad logga för openEHR.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10