2022-09-20 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Sep 20, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Remiss

 

Svara på remiss från SIS

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-65

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00-15:30

Arketyper för bildanalys av hjärta

Åsa Skagerhult och David Wetterbro

 

 

15:30-16:00

Översättning

 

 

Status för pågående översättningsarbete

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10