2022-09-30 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Sep 30, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Linda Aulin

  • Claudia Ehrentraut

  • Anette Larsson

  • Åsa Skagerhult

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Översättning

@Åsa Skagerhult

https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-3

Översättningen är incheckad på huvudbranch. Kan vi sätta den till status completed i CKM? Eller behövs en till granskningsrunda?

Minnesanteckningar:

Granskning av kliniker med domänkunskap återstår. Processtödet för granskningen kan nu användas eftersom översättningen ligger i rätt branch, kräver att granskaren har ett konto i CKM. Åsa startar den formella granskningen i CKM och Linda mejlar ut efterfrågan om klinisk kompetens till granskningen. Granskare från andra regioner behövs också, Åsa mejlar sina kontakter i region Östergötland och Claudia tar frågan till Svenska Läkaresällskapet.

Laboratory analyte result är nästa prioriterade översättning. Arbetet planeras in på agendan för arbetsmöte den 18:e oktober.

SIS-remiss

 @Åsa Skagerhult

Remissen är besvarad.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-65

Minnesanteckningar:

Svaret skickat och kan läsas i sin helhet i det länkade kortet. SIS kommer att granska remissvaren den 12 oktober.

Affiliate program

@Åsa Skagerhult

Vi har fått utkast som granskas av jurister. Dokumenten finns att få från produktägarna eller Mikael Nyström vid intresse.

Minnesanteckningar:

Inget att tillägga från mötet.

Övrigt

 

Fråga lyftes om var vi ska spara minnesanteckningar från arbetsmöten och andra arbetsanteckningar för implementationsguider när det gäller noteringar som inte ska med i själva guiden eller granskningsrundan. Mötet beslutar att flytta frågan till arbetsmötet på tisdag i samband med det fortsatta UMI-arbetet.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10