2022-11-01 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Nov 1, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  •  

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

PDL-arketyp

Emma Molin

Länk till arketypen: https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDY5YTc1NzhlM2E0YTRjMjQ4NGQ1ZjE2Y2I3NDczNmQx

Kommentar från @Erik Sundvall: Det ska kanske stå template snarare än arketyp? Den ser ut att likna templaten “Care Unit” i nationella samarbetsytan “Modellebibliotek” https://github.com/modellbibliotek/CKM-mirror/tree/master/local/pdl som vi använder i bl.a. Region Stockholms arbete, stämmer det?

 

 

 

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Övrigt

 

 

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00-15:30

Vårdprocess/
Hälsoärende

Joakim Hedlund

Erik Sundsvall
Anette Larsson
Martin Grundberg

Anna Schön

Mikael Nyström (på semester)

Lisa Arpfors

Emma Molin

Ny mötestid från tisdag

 

Utgår 1/11 pga höstlov

15:30-17:00

UMI

@Alexandra Saraiva Leao

@Erik Sundvall

@Emma Molin

@Ann-Sofi Avindell

@Mikael Nyström (på semester)

@Anette Larsson

@Rikard Lövström

@Rikard Lövström

Anteckningar finns på Uppmärksamhetsinformation i openEHR - 2022-11-01

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10