2022-11-15 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Nov 15, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

  • Emma Molin

  • Claudia Ehrentraut

  • Åsa Skagerhult

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

PDL template

Emma Molin

Länk till Cambios template som föreslås bli den officiella: https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDAxYTVjZTU3MWUwMjRiZGI5ZWMyNDRlMWNhMzIzNzgw

Implementationsguide: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/1893105737/PDL+i+openEHR#Lagring-av-PDL-relaterade-grundattribut

Länk till Karolinskas (identiska) template som tagits fram parallellt med Cambios: https://github.com/emma-molin/CKM-mirror/tree/pdl/local/pdl

Vi bokar ett gemensamt granskningsmöte där vi även kan fatta beslut om att templaten ska bli nationell specifikation. Emma bokar 13 december och taggar personer som bör vara med.

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Övrigt

 

Vi bokar in diskussion om användning av Github, Inkubator etc. på första arbetsmötet efter nyår.

Vi behöver skicka ut inbjudan till vårens möten.

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14:00-15:30

Vårdprocess/
Hälsoärende

Joakim Hedlund

Anette Larsson

Erik Sundvall

Mikael Nyström (Frånvarande)

Martin Grundberg

Lisa Arpfors

Anna Schön

Emma Molin

 

15:30 - 17:00

UMI

?

@Erik Sundvall

@Emma Molin

@Ann-Sofi Avindell

@Mikael Nyström (Frånvarande)

@Anette Larsson

@Rikard Lövström

@Carina Sandell

@David Wetterbro

@Claudia Ehrentraut

Uppmärksamhetsinformation i openEHR - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10