2022-11-25 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Nov 25, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Mikael Nyström

  • Emma Molin

  • Anette Larsson

  • Claudia Ehrentraut

  • Åsa Skagerhult

  • Linda Aulin

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Byte av medlemskap i openEHR International

@Mikael Nyström

Ansökan om byte av medlemsform är inskickad.

Minnesanteckning:

SFMIs styrelse beslutade att vi ska vekra för att bli affiliate. Mikael har skickat in ansökan om medlesformsbyte. OpenEHR-styrelsen har godkänt att fortsätta processen. SFMI ska skriva ett Memorandum of understanding.

SFMI håller på och utreder hur de ska förhålla sig till openEHR-förvaltningen i fortsättning.

Omröstning ny produktägare

@Anette Larsson

Anette Larsson ska ersättas vid årsskiftet. Claudia Ehrentraut från Region Stockholm är nominerad. Fler nomineringar är välkomna fram till mötet den 25:e november då röstning om ny produktägare sker.

Minnesanteckning:

Inga fler nomineringar har inkommit.

Röstning genom handuppräckning, samtliga biföll förslaget. Claudia tillträder som produktägare vid årsskiftet men deltar redan nu för en smidig överlämning.

@Åsa Skagerhult ska uppdatera produktägarsidan på wikin.

Clinical Program Board

@Anette Larsson

Nominering pågår fram till 4 december.

https://openehr.org/news_events/openehr_news/383

Minnesnoteringar:

Okänt vilka nomineringar som inkommit.

Detta innebär en omstart av hanteringen av den kliniska modelleringen i CKM. Gruppen ska kunna växa upp till 20 personer på sikt, initialt dock max 7 personer.

Även en expertgrupp ska tillsättas som stöd för Clinical program board.

Gemensamma ytor i Github, Inkubator, CKM

@Åsa Skagerhult

Information: Arbetsmöte bokat 10 januari för diskussion.

Fråga från EHM om definitioner

@Åsa Skagerhult

Henrik Nilsson har hört av sig å EHM:s vägnar. I arbetet med NGS tar de fram definitioner kopplade till de specifikationstyper som publiceras och de undrar om det finns några framtagna definitioner av “arketyp” respektive “mall” på svenska. Deras nuvarande förslag ser ut så här:

“Vi arbetar med att definiera de specifikationstyper som finns i EHM:s NGS.tjänst och där är de två typer. Hittills har vi utarbetat följande:

OpenEHR-arketyp: e-hälsospecifikation som preciserar all information som kan vara relevant att dokumentera för en klinisk företeelse Exempel på kliniska företeelser är blodtryck, hälsorådgivning och rökvanor.

OpenEHR-mall: e-hälsospecifikation som preciserar vilken information som är relevant att dokumentera för en viss (klinisk) situation Mallen består av en eller flera OpenEHR-arketyper och beskriver vilka element i arketyperna som får användas i den specifika situationen. Exempel på (kliniska) situationer är utskrivning och blodtrycksmätning.”

Kan vi bistå EHM?

Minneanteckningar:

Det finns inga formella definitioner. Vi ser också att det i praktiken har visat sig svårt att etablera termen “mall” varvid vi förespråkar att template används även på svenska.

En arketyp ska vara uttryckt enligt openEHRs referensmodell.

Vi bollar tillbaka frågan om syftet med definitionen, till vad ska den användas och hur formell behöver den därmed vara?

@Åsa Skagerhult svarar Henrik.

Ärende är skapat på Jira: https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-67

Nordiskt openEHR-möte

@Mikael Nyström

Nästa Nordiska openEHR-möte kommer att organiseras on-line av den finska communityn i februari. (De hinner inte innan jul, vilket tidigare var deras plan.) Inbjudan kommer.

Övrigt

 

Närvaro på förvaltningsmöten är fortfarande lite bekymmersam. CGI har sagt att de eventuellt kommer att börja engagera sig. Vi får se hur det artar sig nästa år.

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10