2022-12-13 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Dec 13, 2022 13:00 - 15:00

Deltagare

 • Emma Molin

 • Mikael Nyström

 • Jörgen Kuylensierna

 • Johan Zenk

 • Åsa Skagerhult

 • Anette Larsson

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Mötesfokus

 

Minnesanteckning:

Diskussion om mötet fortsatt ska ligga kvar varannan tisdag.

Beslut om att fortsätta tills vidare och bli bättre på att annonsera i agenda vilka ämnen/kort som ska disktueras på detta möte.

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

Minnesanteckning:

Planering för hur kommande granskningsmöte med kliniker ska gå till. Doodle-fråga ute för att hitta datum för granskning är ute. Terminologilistan kommer att översättas i ett första utkast under mellandagarna.

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

Minnesanteckning:
Tavlan uppdaterad.

Övrigt

 

Minnesanteckning:

Påminner om Nordiskt möte den 6:e februari.

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

14.00-15.30

 

Emma Molin

@Åsa Skagerhult
@Claudia Ehrentraut @Erik Sundvall @Mikael Nyström @Anette Larsson @David Wetterbro @Jörgen Kuylenstierna @Linda Aulin @Joakim Hedlund @Martin Grundberg

Diskussion och beslut om PDL-template

Var god granska länkad template som är utformad utifrån PDL implementationsguiden med syfte att vi därefter kan göra den officiell och publicera den.

Länk till template: https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDAxYTVjZTU3MWUwMjRiZGI5ZWMyNDRlMWNhMzIzNzgw

PDL-implementationsguide: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/1893105737/PDL+i+openEHR#Lagring-av-PDL-relaterade-grundattribut

Bjud gärna in fler att delta vid mötet om det finns intresse.


Anteckingar av @Erik Sundvall inför mötet:

Den motsvarande template som vi använt i en del projekt i Stockhom och nationellt https://github.com/modellbibliotek/CKM-mirror/blob/master/local/pdl/Care%20unit%20v1.t.json är nästan identisk, men innehåller vissa skillnader. Den ligger i underbiblioteket local/pdl i “modellbiliotekets” master-branch så att den automatiskt kopieras in i alla nya branches baserade på “master” om möjligt vore det smidigt att utgå från den eller åtminstone lägga resultaet av den nationella templaten där med samma template namn.

Skillnader:

Set finns i modellbliotektes templatevariant default inlagda på identifier/type för både Care unit…

…och care provider…

Dessutom finns försök till översättningar gjorda på tyska och norska så att nivåerna ges tydligare mening:

Att utreda:

En olöst återstående fundering (ärvd från PDL-implementationsguiden till båda templatevarianterna) är om övriga openEHR-världen är med på att man under Role>Terminology bör lägga identifieraren för snomed-modul (eller vad det nu heter) …

…och…

…istället för att “som vanligt” bara lägga id-prefixet http://snomed.info/id/, se

https://discourse.openehr.org/t/snomed-ct-uris-in-openehr/2430, Det viktiga att utreda är kanske vad som (bör) lagras i journalanteckningen, behöver något ändras och vill man att att mönstret i journalanteckningen (som lagras i CDR) blir i stil med http://snomed.info/id/{sctid}?


Fråga: PDL-ändringen som står nämnd i implementationsguiden träder i kraft från 1 januari. Har den någon inverkan på template-nivå eller är det bara guiden som behöver ses över?


Mötesanteckningar:

 • Url:en för SNOMED CT för ”Role” kan komma att ändras i framtiden och vi behöver dokumentera detta, eventuellt i implementationsguiden.

 • Den svenska översättningen för Organization-arketypen behöver uppdateras då översättningarna inte stämmer överrens med de nya som finns i den internationella.

  • Gruppen som arbetar med översättningar ser till att det här uppdateras.

  • Johan Zenk från Region Östergötland har skickat sina förslag. (Lagt till dessa i översättningsjiran: https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-5

 • Alla attribut behöver få tillägg med mer specifika beskrivningar som informerar om hur de används för PDL-utvärdering specifikt.

  • Emma kommer att uppdatera detta.

 • Hur tar vi oss framåt?

  • Den svenska översättningen uppdateras.

  • Detaljerade beskrivningar läggs till.

  • Ett mejl kommer skickas ut när allt är klart till förvaltningens medlemmar för feedback innan vi kan kalla templaten färdig.

15:30-17:00

UMI

?

@Ann-Sofi Avindell @Emma Molin @Erik Sundvall @Mikael Nyström @Anders Thurin @Carina Sandell @David Wetterbro @Rikard Lövström @Claudia Ehrentraut

Uppmärksamhetsinformation i openEHR - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

 

separat kallelse?!
Svar: Jag tror att översättningsmötet behöver flyttas, så annan länk behövs troligtvis inte. Hälsar Åsa

Svar: Toppen då kör vi på vanlig länk /Claudia

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10