2022-09-16 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Sep 16, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Anette Larsson

  • Åsa Skagerhult

  • David Wetterbro

  • Mikael Nyström

  • Emma Molin

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Nordiskt forum

 

SWE-62: Nordiskt forum hösten 2022PÅGÅENDE

De som närvarade vid mötet i Stockholm tycktes nöjda. Ett stort tack till er på Karolinska Sjukhuset för fint arrangemang, rundvandringen uppskattades mycket!
Anette, David och Åsa sammanställer minnesanteckningar från mötet och lägger på Discourse tillsammans med de presentationer som hölls (i pdf-format).

Nästa nordiska möte, som blir digitalt, anordnas av Finland. Värdlandet återkommer med datum och inbjudan.

Clinical Program reboot- RFC

@Mikael Nyström

Clinical Program reboot - RFC - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)


Svarstiden har förlängts till 2022-09-30. De kommentarer som Mikael Nyström i dagsläget känner till är de som är skrivna direkt på Confluencesidorna.

Förvaltningens roadmap och organisation

 

SFMI’s åtagande löper ut i december 2023, och vi behöver ha en plan framåt för den svenska förvaltningen.

I den internationella organisationen pågår utöver arbetet med Clinical Program reboot även ett arbete för att etablera ett Affiliate program, där möjligheten kommer att öppnas för en ny typ av medlemskap i openEHR International. Förslaget finns beskrivet och kommer att skickas ut på remiss så snart man är klar med synpunktandet på Clinical program-remissen, troligtvis under hösten.

Beslutades att vi avvaktar resultatet av ovanstående och sedan tar kontakt med SFMI för att påbörja en dialog i början av 2023.

Ett alternativ skulle kunna vara att förvaltningen fortlever i form av en fristående förening (såsom t ex HL7 Sverige gör) som är affiliate-medlem i openEHR international, ett annat att förvaltningen blir en arbetsgrupp under någon annan befintlig förening som i sin tur är affiliate-medlem i openEHR international.

Övriga frågor

 

Informationen på vår wiki om produktägare har uppdaterats med aktuella uppgifter. Ny produktägare behövs vid årsskiftet att ta över efter Anette.

Ändring i agendan för arbetsmötet nästa vecka. Arbetet med uppmärksamhetsinformation skjuts fram två veckor så att rätt människor kan vara med. Silje från Norge har gett gruppen bra input som kan ge arbetsgruppen en skjuts framåt.

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10