2022-12-09 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Nordiskt openEHR-möte

Datum

Dec 9, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Åsa Skagerhult

  • Anette Larsson

  • Emma Molin

  • Erik Sundvall

  • Maryam Khavari

  • David Wetterbro

  • Mikael Nyström

  • Fredrik Häggkvist

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

 

Ämne

Presentatör

Noteringar

 

Inledning

 

Minnesanteckningar:

Nya deltagare välkomnas och får kort intro i mötesrutiner och vilka sidor som kan vara intressanta att ta del av.

Kort presentationsrunda av samtliga deltagare

 

Domänen openehr.se

@Åsa Skagerhult

Domänen openehr.se (vars enda funktion just nu är att peka mot den svenska hörnan i openEHR-organisationens Discourse) är registrerad på Region Östergötland. Är det möjligt och önskvärt att låta SFMI ta över i stället? Det känns rimligare än att det ska ligga hos en enskild region.

Minnesanteckning:

Mötet föreslår att @Claudia Ehrentraut tar med sig frågan till SFMI i sin roll som IT-ansvarig på SFMI.

Svar: Lagt in det i agendan för SFMI:s styrelsemöte den 14 dec 2022.

 

Nordiskt openEHR-möte

 @Åsa Skagerhult

Onlinemöte planerat den 6 feb 2023, kl 11-14 (sannolikt ingen lunchpaus).

Minnesanteckning:

Agendan inte beslutad ännu. Var och en kan fundera på om det finns något att ta upp från den svenska förvaltningen eller i övrigt svenska intressanta aktiviteter på mötet.

 

 

Byte av medlemskap i openEHR International

@Mikael Nyström

Senaste nytt. SFMI har styrelsemöte nästa onsdag den 14/12 och då ska Memorandum of Understanding skrivas under.

Minnesanteckning:

Kontrakten är nu granskade av jurister och kommer senare att kunna undertecknas. Memorandum of Understanding kommer att gälla tills dess att det slutgiltiga kontraktet kan undertecknas.

 

Gemensamma ytor i Github, Inkubator, CKM

 

Påminnelse om mötet den 10 januari när dessa frågor ska diskuteras.

Minnesanteckning:

Bra om så många som möjligt kan delta från kl 14, särskilt de med kunskaper om nämnda samarbetsytor.

 

Granskning av PDL-template

 

Granskning planerad till 13 december, arbetsmöte. Behövs en tydligare inbjudan?

Minnesanteckning:

Sprid gärna att granskningen kommer att ske på kommande arbetsmöte. Emma mailar en påminnelse till de som taggats till mötet för att säkerställa att alla har uppmärksammat dag och tid.

Övrig relaterad PDL-info: Region Stockholm har behov av ytterligare dokumentation (på Engelska) om hur man kan välja att implementera PDL-baserad åtkomstkontroll med hjälp av bl.a. OAuth och lagrade parametriserade AQL-frågor. Sannolikt är detta av intresse även för andra vårdgivare som vill göra en RFI eller upphandling/avrop. Förslag är att Stockholm skriver ett första utkast som start och sedan bjuder in till diskussionsmöte.

 

Vitalis 2023

 

Minnesanteckning:

Sista anmälningsdag för programpunkter till Vitalis är nu på söndag (11 Dec). Vitalis och EFMI MIE 2023 är samlokaliserade. Lista över openEHR-relaterade förslag till aktiviteter vi känner till har skickats in som förslag:

  • Introduction to openEHR - tutorial, in English (2h+) med @Silje Ljosland Bakke och @Erik Sundvall

  • Patologiprojekt… INCA, RÖ m.fl.

När vi vet vad som blivit antaget kan vi skapa en MIE+Vitalis 2023-tråd på openEHRs Discourse.

Vi kan anta att även leverantörer med openEHR-koppling som är med på Vitalis (t.ex. Cambio, Microsoft och TietoEVRY) kommer ha egna aktiviteter och presentationer relaterade till openEHR, dessa kan lämpligen beskrivas i samma discourse-tråd.

 

 

Övrigt

Minnesanteckning:

Förslag att regioner som står inför upphandlingar relaterat till openEHR och kommer ta fram RFI:er i närtid samarbetar kring beskrivningen av kraven för att underlätta för leverantörerna att besvara RFI:erna (eller kan besvara en vårdgivargemensam RFI). Mer tankar om detta finns på discourse https://discourse.openehr.org/t/swedish-openehr-procurements-rfis/247

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10