Förslag på LinkedIn inlägg - openEHR Sverige

Lämna ditt förslag i tabellen nedan för sådant som du vill att vi ska publicera på openEHR Sveriges LinkedIn konto.

Presentation av produktägarna

Konferens i Nederländerna

Granskning av översättningen av Medical device-arketypen

“Reklam” för PDL implementationsguide

“Reklam” för UMI implementationsguide