Möten nationellt arbete

Representanter från flera regioner och systemleverantörer har inlett samverkan kring svensk förvaltning av arketyper. Förvaltningsmöten hålls vanligtvis klockan 13:00 - 14:00 på fredagar udda veckor och arbetsmöten hålls vanligtvis klockan 13:00 - 17:00 på tisdagar jämna veckor. Mötena hålls via Teams.

Alla som är intresserade av ett svenskt openEHR-samarbete samt vill bidra med sitt kunnande inom den kliniska domänen, informatiskt, eller vill bidra på annat sätt är välkomna på våra möten!

(Klicka på “Mötesanteckningar” nedan för att “fälla ut” och visa den datumsorterade listan.)