Swedish Archetypes and Templates

This page is about the Swedish openEHR collaboration on translation of archetypes to Swedish and authoring of Swedish templates and archetypes. The page content is written in Swedish.

Innehåll

Undersidor

Introduktion

Den svenska nationella arketypförvaltningen (som startades 2021) håller möten varje vecka för att koordinera svenska initiativ kring openEHR, varannan gång förvaltningsmöte och varannan gång arbetsmöte. Arbetet med att etablera förvaltningen pågår. 

Historik

Ett svenskt arketyp-översättnings-experiment startades i mars 2017. Inledningsvis koordinerades arbetet från Region Östergötland, några arketyper översattes och granskades och en första version av översättningsriktlinjer togs fram. Våren 2020 togs nästa steg då representanter från Region Östergötland, Region Uppsala, Region Värmland och Cambio skapade ett gemensamt forum för nationell arketypförvaltning.

Kunskapskällor

Generell information om openEHR finns på www.openehr.org

Digital utbildningsserie från november 2020 till januari 2021: https://discourse.openehr.org/t/digital-utbildningsserie-om-openehr-nov-2020-jan-2021/1105

openEHR-spår på Vitalis 2021: https://discourse.openehr.org/t/openehr-vitalis-2021/1512

Inspelningar från en introduktionsdag, främst riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, om openEHR, Arketyper, Snomed CT m.m. som hölls av Region Östergötland finns på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFGvRPKSumvhCrMbDrAWi2Kc0MrTHi9M

Teknikintresserade hittar en IT-arkitektur-beskrivning på https://specifications.openehr.org/releases/BASE/latest/architecture_overview.html

Forum

Vi i Sverige arbetar i projektet "Common Resources" i den internationella Clinical Knowledge Manager (http://www.openehr.org/ckm/) och har där en egen inkubator som heter "Swedish Collaboration Incubator" (https://openehr.org/ckm/incubators/1013.30.48).

Som diskussionskanal används plattformen Discourse och den svenska kanalen finns där på http://openehr.se/

Ärende- och översättningshantering sker i openEHR-organisationens Jira där vi har två Kanban-tavlor:

Mötesanteckningar sparas här på wikin på undersidan Möten nationellt arbete.


Översättning och granskning av arketyper

Information om översättningsarbetet och hur du gör för att aktivt delta i detta finns på sidan Översättning och dess undersidor.


Intresseinventering och görokrati-prioritering

Eftersom det ännu inte finns någon central budget eller hård styrning av vad som ska prioriteras så baserar sig prioritering/turordning på "görokrati/DoOcracy". En arketyp/template som många markerat som intressant att bidra till blir sannolikt klar före andra. Normalt sett, t.ex. i Norska arketypförvaltningen och internationellt så finns en basfinansierad verksamhet som både driver arbete med centralt prioriterade arketyper samt stöttar olika "görokrati/DoOcracy"-initiativ.

Listor med arketyper och templates som det finns intresse för finns på sidan Intresseinventering.

Aktörer och kontaktpersoner

Vi försöker lägga upp minst en kontaktperson/redaktör per region som får ansvara för att släppa in och administrera deltagare från respektive region. Myndigheter, leverantörer och andra aktörer är givetvis välkomna att vara med också. Vill man även delta i den svenska samverkansgruppens återkommande möten så kan man skriva upp sig HÄR.

Det är även önskvärt att kontaktpersonerna registrerar sig som användare här på openEHR-wikin (se övre högra hörnet på denna sida) så att de kan redigera t.ex. intresse-tabellerna nedan.

För att begränsa spam anges ofullständiga mailadresser. Regioner och Cambio har .se-adresser. Tietoevry, CGI och CGM har .com-adresser. DIPS har .no-adress

Aktör

Kontaktpersoner/intressenter


Kommentar
T.ex. tänkt sammanhang/tillämpning för arketyper/templates
Region Östergötland (RÖ)

Kontaktperson innehåll: Åsa Skagerhult (Asa.Skagerhult@regionostergotland...)

Sanna Åsberg (sanna.asberg@regionostergotland...)

Se även namn i: Möten

  • Applikation för brännskadeenheten
  • Klinisk Fysiologi (ev. blivande kvalitetsregister)
  • Akutjournalsprototyp
  • Egenmonitorering (mätdata från hem m.m.)
  • Digital Tvilling & Hälsosamtal (samarbete med systembiologigruppen på IMT, LiU)
Landstinget i Värmland (LiV)

Susanna Jönsson*, Göran Karlström*

Se även namn i: Möten


Landstinget i Kalmar län (LKL)

Region Skåne (RS)Helen Broberg*, Patrik Göransson*, Olof Mattsson*
  • Bl.a. psykiatri
Region Stockholm

Se även namn i: Möten

Linda AulinElham Gholami, Erik Sundvall m.fl. (...@regionstockholm...)

Jessica Rosenälv (Jessica.rosenalv@sll...)


Västra Götalandsregionen (VGR)  

Mats Lööf*Region Uppsala (RU)

Se även namn i: Möten

Tomas Lundqvist*


FriståendeRikard Lövström
 Företag/leverantörer Kontaktpersoner/intressenter Kommentar
Tieto Healthcare & Welfare

Kontaktperson innehåll: Anette Larsson (Anette.A.Larsson@tietoevry...)

Kontaktpersoner tekniska frågor: Joakim Hedlund(joakim.hedlund@tietoevry...) o

Se även namn i: Möten

Tietoevry har bidragit med svenska (och finska) översättningar av delar av flera arketyper (se Tietoevry-markeringar i listan ovan). Erbjuder nya produkter baserade på openEHR, har intresse av fortsatt samarbete inom översättning m.m.
Cambio Healthcare Systems

Kontaktperson för delarna i CDS och github-länken: Rong Chen (rong.chen@cambio...)

Kontaktperson för allmäna frågor: Martin Grundberg (martin.grundberg@cambio.se)

Se även namn i: Möten

Cambio har gjort svenska översättningar av delar av flera arketyper som de använder i olika delar av sin produktfamilj:

  • CDS (beslutsstöd) dessa nås av kunderna via inkluderad "knowledge manager"-funktion.
  • Pågående experiment publicerade på  https://github.com/gdl-lang/common-clinical-models
  • Delar inuti version 8.1 av journalsystemet t.ex. vitalparametrar och uppmärksamhetssignal. (Vi har fått arketypfiler för uppmärksamhetssignal och efterfrågat filerna för vitalparametrar)
CGIRobert Sandell (robert.sandell@cgi...)
DIPS eHealth ABBjørn Næss (bna@dips....)

DIPS har i flere år jobbet med tilpasning og oversettelse av internasjonale arketyper til norsk (http://arketyper.no)

CGM Carrick Gillespie (carrick.gillespie@CGM....) Ny openEHR-baserad produkt
eWeave ABJörgen Kuylenstierna (jorgen@eweave.se)Open EHR baserad plattform (Core) i drift inom barnhälsovård (Growth)

*= Intresserad, men ej bekräftad som kontaktperson

Händelselogg

DatumHändelse

 25 april 2017 11:30-12:00

Erik Sundvall och Åsa Skagerhult höll en presentation på Vitalis om arketyparbetet. Efteråt diskuterade de närvarande det fortsatta samarbetet. Det var mycket trevligt att få ansikten på kontaktpersoner/intressenter!

Powerpoint (i tre delar, originalfilen var för stor för att ladda upp):

 

Presentationen filmades och kommer att läggas upp här:

https://vimeo.com/219378534


 4 april 2017, 10:00-11:00

Skype-möte. Silje berättar om översättningsprocessen i CKM i syfte att ge oss bättre förutsättningar att bestämma huruvida Sverige ska använda den norska eller den internationella CKM:en.

Vi enades om att använda den internationella CKM:en för svenska och finska översättningar, och att vi arbetar i separata brancher för de olika språken. Inspelning:

13 mars 2017, 14:00-16:00

Videomöte med Norska arketypförvaltningen. Silje delade med sig av de norska erfarenheterna kring arketypöversättning och visade hur CKM fungerar.

Mötesuppgifter: Dere kobler til med en RTC-klient (f.eks. Skype for Business), evt. videokonferanseutstyr eller webRTC på https://join.nhn.no. Møteadresse er 997763(@uc.nhn.no).