openEHR Sweden

This page is owned by openEHR Sweden. The page content is written in Swedish.

Innehåll

Undersidor

Introduktion

OpenEHR Sverige är en arbetsgrupp under Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). OpenEHR Sverige är en öppen gruppering där representanter från olika aktörer i Sverige medverkar, bl.a. regioner, systemleverantörer och myndigheter, för att koordinera svenska initiativ kring openEHR. Alla som vill bidra med sitt kunnande inom den kliniska domänen, informatiskt, eller på annat sätt delta är välkomna! Arbetet hålls samman av två produktägare.  

Prioritering av arbetet inom openEHR Sverige görs utifrån "görokrati/DoOcracy"-principen, dvs. arbete med en arketyp/template som många visat intresse för prioriteras högre än andra. Grupperingen tar hänsyn till nationella arbeten som sker exempelvis inom SKR och myndigheter. Arbetet bedrivs dels av fasta arbets- och förvaltningsmöten och dels av tidsbegränsade arbetsgrupper, se https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6?label=Arbetsgrupp.

Grupperingen startades som ett ideellt svenskt arketyp-översättnings-experiment 2017. Inledningsvis koordinerades arbetet från Region Östergötland, några arketyper översattes och granskades och en första version av översättningsriktlinjer togs fram. Våren 2020 togs nästa steg då representanter från Region Östergötland, Region Uppsala, Region Värmland och Cambio skapade ett gemensamt forum för nationell arketypförvaltning. Sedan 1 januari 2023 är grupperingen formellt en arbetsgrupp under SFMI och har fått namnet openEHR Sverige.

Definitioner

Term

Definition

Anmärkning

Term

Definition

Anmärkning

Arketyp

 

 

Template

 

 

Verktyg och diskussionforum

Forum

Länk

Forum

Länk

Clinical Knowledge Manager (CKM)

Vi i Sverige arbetar i projektet "Common Resources" i den internationella Clinical Knowledge Manager (Clinical Knowledge Manager) och har där en egen inkubator som heter "Swedish Collaboration Incubator" (Swedish Collaboration Incubator).

Diskussionskanalen Discourse

Latest openEHR affiliates/openEHR.se topics - openEHR

Projekttavla (Jira)

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningstavla (Jira)

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/openehr-sverige/about/

 

Kunskapskällor

Typ av källa

Länk

Typ av källa

Länk

Generell information om openEHR

http://www.openehr.org

openEHR - YouTube

Arkitekturbeskrivning

https://specifications.openehr.org/releases/BASE/latest/architecture_overview.html

Utbildningar om openEHR

openEHR på Vitalis

2023

Länk till inlägg om openEHR masterclass i discussion forum: openEHR at MIE2023 and Vitalis 2023, co-located events - Community / Confs & Events - openEHR

Direktlänk till programmet och presentationerna: openEHR Master Class på MIE 2023 & Vitalis 2023 - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

2021

 https://discourse.openehr.org/t/openehr-vitalis-2021/1512

2017

Powerpoint (i tre delar, originalfilen var för stor för att ladda upp):

Presentationen filmades och kommer att läggas upp här:

https://vimeo.com/219378534